Lindeblad bankje

Hekwerk /bankje, om de lindeboom,

ter ere dat Koning Willem Alexander koning is geworden.

Ontwerp: Jan Ketelaar

2015