Jan Willem Glastra van Loon
Metaalbewerker, projectleider

Werk: constructie project met Frames uit Franeker