Johannes Muller
Metaalbewerker

Werk: Kunstwerkstuk op het Zaailand, ontwerp René Knip