Auke Alkema
Metaalbewerker, werkplaatschef

Werk:kunstwerk van Hein Mader, wat de waterleidinggebied Heemskerk, vogelzang